Welcome to my blog

December 4th, 2011 § 0 comments § permalink

My opinions and comments on developments in Dutch, Belgian, European and International Law.

 

DISCLAIMER:

The information provided on this website is of a general character. Depending on the concrete circumstances in a particular case, this information may in certain cases in whole or in part be relevant or applicable or not relevant or not be applicable. The information provided is not meant or shall never be considered or understood as legal advice of any nature whatsoever. Marinus Vromans explicitly excludes any liability as a result of any use of the information provided on this website or any part thereof.

De nationale orde speelt nauwelijks een rol

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

België is op het gebied van wetgeving, instellingen en bevoegdheden een labyrint,’ stelt Marinus Vromans, advocaat ondernemingsrecht bij Sirius Legal in. ‘De Belgische wetgeving is enorm versnipperd. Het Burgerlijk Wetboek stamt uit 1804. Daarnaast zijn er nogal wat rechtsverhoudingen in aparte wetten geregeld, zonder dat altijd duidelijk is hoe deze zich verhouden tot het Burgerlijk Wetboek. De arresten van het Hof van Cassatie zijn vaak kort, archaïsch geschreven en zonder mooie, duidelijke conclusie.’

» Read the rest of this entry «

“Plechtig” en niet “digitaal” contracteren bij de aankoop van onroerend goed in Vlaanderen

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

Onlangs was de Belgische onroerend goed markt in rep en roer. Bekend werd dat het Antwerpse Hof van Beroep op 19 december 2016 had beslist dat de verkoop van een huis via e-mail niet mogelijk zou zijn. En dat in een wereld van alsmaar verdergaande digitalisering! Tussen verkoper en koper, hun makelaars en notarissen werd een aantal e-mails verstuurd, waaruit kon worden afgeleid dat tussen partijen een akkoord was bereikt over de verkoop. De verkoper haakte af en weigerde de gebruikelijke onderhandse verkoopovereenkomst (“compromis”) te tekenen. Hij had kennelijk een kandidaat-koper gevonden, die bereid was méér te betalen. Was tussen partijen via de uitwisseling van e-mails een koopovereenkomst over onroerend goed tot stand gekomen? In eerste instantie vond de rechtbank van Turnhout van wél. In het verleden had ook het Gentse Hof van Beroep geoordeeld dat via sms een koopovereenkomst tot stand kan komen.

» Read the rest of this entry «

Made in Belgium: the Red Devils

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

Het WK in Rusland

De uitstekende prestaties van het Belgische nationale voetbalteam tijdens het WK van de afgelopen zomer in Rusland zullen u niet ontgaan zijn. Het enthousiasme rond “The Red Devils” gaf de Belgen weer eens het gevoel dat België echt bestaat en dat ze ook samen iets kunnen delen. Waar Vlamingen voorheen de “Rode Duivels” aanmoedigden, moedigden de Franstaligen “Les Diables Rouges” aan, alsof het om 2 verschillende teams zou gaan. Het gebruik van de Engelstalige aanduiding “The Red Devils” overbrugde de verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige voetbalsupporters.
» Read the rest of this entry «

Brussels International Business Court: preliminary draft bill draft approved

November 19th, 2017 § 0 comments § permalink

On 27 October 2017 the Belgian Council of Ministers approved a preliminary draft bill for the creation of the “Brussels International Business Court” (“BIBC”), a special state court, where proceedings are conducted in English.

» Read the rest of this entry «

Wat kunnen de voordelen zijn van alternatieve geschillenbeslechting (mediation, bemiddelen)

August 9th, 2016 § 0 comments § permalink

Marinus in gesprek met Lien Van de Kelder:

Verkopen van producten en diensten op de Belgische markt: business to business

August 9th, 2016 § 0 comments § permalink

Recovery of Attorney fees

September 14th, 2015 § 0 comments § permalink

Attorney fees incurred during litigation

The Belgian Code of Civil Procedure provides for a system of varying flat fees as a contribution to attorney fees and costs incurred by the successful party and to be paid by the unsuccessful party (art. 1022 BCCP). These flat fees are determined by Royal Decree and are amended from time to time. There are three levels of flat fees: basic amount, minimum amount and maximum amount. The Court normally applies the basic amount. If it does not apply this amount, it has to substantiate its decision. However the Court should always respect the minimum and the maximum amounts.

The following fees, applicable as from 1 March 2011, are given by way of example:

 • Claims below € 250: minimum amount € 82.50, basic amount € 165 and maximum amount € 330 etc.
 • Claims between € 100,000 and € 250,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 5,500 and
  maximum amount € 11,000;
 • Claims between € 250,000 and € 500,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 7,700 and
  maximum amount € 15,400;
 • Claims between € 500,000 and € 1,000,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 11,000 and
  maximum amount € 22,000;
 • Claims exceeding € 1,000,000.10: minimum amount € 1,100, basic amount € 16,500 and maximum
  amount € 33,000;
 • Claims which cannot be expressed in monetary terms: minimum amount € 82,50, basic amount €
  1,320 and maximum amount € 11,000.

Different (lower) contributions apply in cases heard by the Courts of Employment.

» Read the rest of this entry «

La résiliation d’un accord de distribution Belge : loterie ou risque calculé ?

February 3rd, 2015 § 0 comments § permalink

La Belgique est le seul pays européen à avoir une législation spécifique protégeant les distributeurs concessionnaires exclusifs.

La loi Belge sur les concessions de vente exclusive (Loi du 27 Juillet 1961, depuis 31 May 2014 intégré dans Livre X du Code du Droit Economique) est unique en Europe. Les sociétés étrangères souhaitant passer un accord de distribution avec un distributeur Belge se font souvent surprendre par les mesures de protection prévues dans la législation Belge pour les concessionnaires exclusifs, notamment en cas de cessation de contrat.

Il existe un grand manque d’information auprès de sociétés étrangères quant à l’étendue de la législation : quand est-elle d’application et est-il possible de déroger à cette loi conventionnellement ?
» Read the rest of this entry «

Letter en geest – twee rechtsstelsels in beweging

January 17th, 2015 § 0 comments § permalink

Paul Wouters interviewt mr Marinus Vromans

Paul Wouters: Laten we beginnen bij de wetten. Als ik me niet vergis, dan hebben die in België en Nederland een gemeenschappelijke bron, namelijk de Code Napoléon. En als je verder teruggaat, moet je vaststellen dat we in juridisch opzicht samen met veel moderne staten erfgenamen zijn van de oude Romeinen.

Marinus: “Dat is juist, maar de ontwikkelingen op juridisch gebied zijn in de aflopen decennia vooral in Nederland heel snel gegaan. Die evolutie heeft daar geleid tot de introductie in 1992 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarmee alles weer een keer op orde is gebracht in een overzichtelijk geheel. In België heb je dat niet. Hier zit je in wetboeken al snel weer bij de wetten van begin negentiende eeuw. In beginsel gelden die nog steeds, maar in de loop der tijd zijn er natuurlijk veel updates, vaak via afzonderlijke wetten, overheen gekomen en die moet je maar weten te vinden. Ik moet zeggen dat België onlangs is begonnen orde op zaken te stellen door de bepalingen van een aantal afzonderlijke wetten op het gebied van economisch recht bij elkaar te brengen in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht, dat dit jaar werd ingevoerd. Een grote stap vooruit, maar niet voldoende! Vooral de procedures in België zijn niet aangepast aan de eisen van een moderne samenleving. Wat het rechtssysteem in België ook ingewikkeld maakt, is dat de wetgever de uitwerking van basiswetten overlaat aan de regering, waardoor men behalve in de wetboeken ook recht moet gaan zoeken in een grote berg Koninklijke besluiten, die in een Staatsblad met vaak duizenden pagina’s gepubliceerd worden. Terwijl in Nederland de meeste uitspraken zo te vinden zijn op www.rechtspraak.nl, is Belgische rechtspraak moeilijk toegankelijk.Een belangrijk verschil is tevens dat de Nederlandse wet door de invoering van open normen als bijvoorbeeld ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘wijziging van omstandigheden’, aan de rechter een zekere ruimte biedt om, aan de hand van de concrete omstandigheden van een zaak, tot een goed gemotiveerde en, juist om die reden, voor beide partijen aanvaardbare beslissing te komen. De Belgische rechter is veel meer gehouden aan de – weinig flexibele – letter van de wet onder het motto ‘contract is contract’. In Nederland kan de rechter een contract wijzigen of zelfs buiten toepassing verklaren, indien het, gelet op de concrete omstandigheden, onredelijk zou zijn dat een partij de andere aan zijn verplichtingen houdt”.

» Read the rest of this entry «

Directive 2011/83 EU of 25 October 2011 on Consumer Rights.

March 4th, 2014 § 0 comments § permalink

ELECTRONIC COMMERCE DIRECTIVE : TO A LEVEL PLAYING FIELD IN THE EUROPEAN UNION

 

Unlike its title suggests, the Directive on Consumer Rights does not give a complete set of consumer rights, but mainly lays down information requirements to be observed by the trader in relation with distance contracts and off-premises contracts and replace the previous directives on these contracts. The directive also strengthens certain rights of the consumer, such as the right to withdraw from the contact. In this summary the main provisions on distance contracts and more in particular e-commerce contracts will be dealt with. The Directive does not apply to e.g. social services, healthcare, gambling, financial services, contracts for the creation, acquisition and transfer of immovable property, construction of new buildings, substantial reconstruction, package travel, time share, notarial services, foodstuffs, beverages or other goods for current private consumption passenger transport services, sale through automatic vending machines. » Read the rest of this entry «