De nationale orde speelt nauwelijks een rol

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

België is op het gebied van wetgeving, instellingen en bevoegdheden een labyrint,’ stelt Marinus Vromans, advocaat ondernemingsrecht bij Sirius Legal in. ‘De Belgische wetgeving is enorm versnipperd. Het Burgerlijk Wetboek stamt uit 1804. Daarnaast zijn er nogal wat rechtsverhoudingen in aparte wetten geregeld, zonder dat altijd duidelijk is hoe deze zich verhouden tot het Burgerlijk Wetboek. De arresten van het Hof van Cassatie zijn vaak kort, archaïsch geschreven en zonder mooie, duidelijke conclusie.’

» Read the rest of this entry «

“Plechtig” en niet “digitaal” contracteren bij de aankoop van onroerend goed in Vlaanderen

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

Onlangs was de Belgische onroerend goed markt in rep en roer. Bekend werd dat het Antwerpse Hof van Beroep op 19 december 2016 had beslist dat de verkoop van een huis via e-mail niet mogelijk zou zijn. En dat in een wereld van alsmaar verdergaande digitalisering! Tussen verkoper en koper, hun makelaars en notarissen werd een aantal e-mails verstuurd, waaruit kon worden afgeleid dat tussen partijen een akkoord was bereikt over de verkoop. De verkoper haakte af en weigerde de gebruikelijke onderhandse verkoopovereenkomst (“compromis”) te tekenen. Hij had kennelijk een kandidaat-koper gevonden, die bereid was méér te betalen. Was tussen partijen via de uitwisseling van e-mails een koopovereenkomst over onroerend goed tot stand gekomen? In eerste instantie vond de rechtbank van Turnhout van wél. In het verleden had ook het Gentse Hof van Beroep geoordeeld dat via sms een koopovereenkomst tot stand kan komen.

» Read the rest of this entry «

Made in Belgium: the Red Devils

November 11th, 2018 § 0 comments § permalink

Het WK in Rusland

De uitstekende prestaties van het Belgische nationale voetbalteam tijdens het WK van de afgelopen zomer in Rusland zullen u niet ontgaan zijn. Het enthousiasme rond “The Red Devils” gaf de Belgen weer eens het gevoel dat België echt bestaat en dat ze ook samen iets kunnen delen. Waar Vlamingen voorheen de “Rode Duivels” aanmoedigden, moedigden de Franstaligen “Les Diables Rouges” aan, alsof het om 2 verschillende teams zou gaan. Het gebruik van de Engelstalige aanduiding “The Red Devils” overbrugde de verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige voetbalsupporters.
» Read the rest of this entry «

Recovery of Attorney fees

September 14th, 2015 § 0 comments § permalink

Attorney fees incurred during litigation

The Belgian Code of Civil Procedure provides for a system of varying flat fees as a contribution to attorney fees and costs incurred by the successful party and to be paid by the unsuccessful party (art. 1022 BCCP). These flat fees are determined by Royal Decree and are amended from time to time. There are three levels of flat fees: basic amount, minimum amount and maximum amount. The Court normally applies the basic amount. If it does not apply this amount, it has to substantiate its decision. However the Court should always respect the minimum and the maximum amounts.

The following fees, applicable as from 1 March 2011, are given by way of example:

 • Claims below € 250: minimum amount € 82.50, basic amount € 165 and maximum amount € 330 etc.
 • Claims between € 100,000 and € 250,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 5,500 and
  maximum amount € 11,000;
 • Claims between € 250,000 and € 500,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 7,700 and
  maximum amount € 15,400;
 • Claims between € 500,000 and € 1,000,000: minimum amount € 1,100, basic amount € 11,000 and
  maximum amount € 22,000;
 • Claims exceeding € 1,000,000.10: minimum amount € 1,100, basic amount € 16,500 and maximum
  amount € 33,000;
 • Claims which cannot be expressed in monetary terms: minimum amount € 82,50, basic amount €
  1,320 and maximum amount € 11,000.

Different (lower) contributions apply in cases heard by the Courts of Employment.

» Read the rest of this entry «

La résiliation d’un accord de distribution Belge : loterie ou risque calculé ?

February 3rd, 2015 § 0 comments § permalink

La Belgique est le seul pays européen à avoir une législation spécifique protégeant les distributeurs concessionnaires exclusifs.

La loi Belge sur les concessions de vente exclusive (Loi du 27 Juillet 1961, depuis 31 May 2014 intégré dans Livre X du Code du Droit Economique) est unique en Europe. Les sociétés étrangères souhaitant passer un accord de distribution avec un distributeur Belge se font souvent surprendre par les mesures de protection prévues dans la législation Belge pour les concessionnaires exclusifs, notamment en cas de cessation de contrat.

Il existe un grand manque d’information auprès de sociétés étrangères quant à l’étendue de la législation : quand est-elle d’application et est-il possible de déroger à cette loi conventionnellement ?
» Read the rest of this entry «

Letter en geest – twee rechtsstelsels in beweging

January 17th, 2015 § 0 comments § permalink

Paul Wouters interviewt mr Marinus Vromans

Paul Wouters: Laten we beginnen bij de wetten. Als ik me niet vergis, dan hebben die in België en Nederland een gemeenschappelijke bron, namelijk de Code Napoléon. En als je verder teruggaat, moet je vaststellen dat we in juridisch opzicht samen met veel moderne staten erfgenamen zijn van de oude Romeinen.

Marinus: “Dat is juist, maar de ontwikkelingen op juridisch gebied zijn in de aflopen decennia vooral in Nederland heel snel gegaan. Die evolutie heeft daar geleid tot de introductie in 1992 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarmee alles weer een keer op orde is gebracht in een overzichtelijk geheel. In België heb je dat niet. Hier zit je in wetboeken al snel weer bij de wetten van begin negentiende eeuw. In beginsel gelden die nog steeds, maar in de loop der tijd zijn er natuurlijk veel updates, vaak via afzonderlijke wetten, overheen gekomen en die moet je maar weten te vinden. Ik moet zeggen dat België onlangs is begonnen orde op zaken te stellen door de bepalingen van een aantal afzonderlijke wetten op het gebied van economisch recht bij elkaar te brengen in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht, dat dit jaar werd ingevoerd. Een grote stap vooruit, maar niet voldoende! Vooral de procedures in België zijn niet aangepast aan de eisen van een moderne samenleving. Wat het rechtssysteem in België ook ingewikkeld maakt, is dat de wetgever de uitwerking van basiswetten overlaat aan de regering, waardoor men behalve in de wetboeken ook recht moet gaan zoeken in een grote berg Koninklijke besluiten, die in een Staatsblad met vaak duizenden pagina’s gepubliceerd worden. Terwijl in Nederland de meeste uitspraken zo te vinden zijn op www.rechtspraak.nl, is Belgische rechtspraak moeilijk toegankelijk.Een belangrijk verschil is tevens dat de Nederlandse wet door de invoering van open normen als bijvoorbeeld ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘wijziging van omstandigheden’, aan de rechter een zekere ruimte biedt om, aan de hand van de concrete omstandigheden van een zaak, tot een goed gemotiveerde en, juist om die reden, voor beide partijen aanvaardbare beslissing te komen. De Belgische rechter is veel meer gehouden aan de – weinig flexibele – letter van de wet onder het motto ‘contract is contract’. In Nederland kan de rechter een contract wijzigen of zelfs buiten toepassing verklaren, indien het, gelet op de concrete omstandigheden, onredelijk zou zijn dat een partij de andere aan zijn verplichtingen houdt”.

» Read the rest of this entry «

DISTRIBUTION LAW IN BELGIUM

March 1st, 2013 § 0 comments § permalink

Introduction:

Belgium is one of the few jurisdictions in the world with specific legislation on the termination of exclusive and quasi-exclusive  distribution agreements. Any company considering to distribute its products on the Belgian market – which after all is commercially an interesting market – is strongly advised to take specialist advice on Belgian distribution law, since Belgian law grants considerable protection to the distributor in case of termination. The Act of 19 December 2005 on precontractual information to be provided before entering into commercial cooperation agreements which may also be applicable to distribution agreements is not discussed here.  Competition law aspects under EU or national law are not discussed either in this contribution. » Read the rest of this entry «

“Je kan een betoog houden van een kwartier in perfect Nederlands en zorgen dat een Vlaming er niets van verstaat en omgekeerd” (Jan Leyers in Volkskrant Magazine van 14 juli 2012).

July 16th, 2012 § 0 comments § permalink

Deze uitspraak deed mij denken aan de eerste keer dat ik als advocaat voor de Brusselse Rechtbank verscheen. De rechter zei mij, dat hij de zaak ging “aanhouden”. Als van oorsprong Nederlands advocaat begreep ik, dat hij de zaak die morgen niet zou behandelen, maar naar een latere zitting zou uitstellen. Hij bedoelde echter, dat hij de zaak die morgen juist wel zou behandelen. Toen ik mijn Vlaamse secretaresse vroeg naar mijn “kamer” te komen, had ik geen idee, dat zij begreep, dat ik haar vroeg naar mijn slaapkamer te komen. Ik had “kantoor” moeten zeggen. » Read the rest of this entry «

Belgian council of state (section administrative law), decision of 15 February 2012

March 21st, 2012 § 0 comments § permalink

request for annulment of the resolution of 17 december 2009 by the secretary-general of the department of culture, youth, sports and media of the flemish community concerning the publication of the applicable code (“wada code”) and applicable standards (“the resolution”) as referred to in art. 36 of the regulations of the flemish government of 20 june 2008 (“the regulation”) implementing the decree of 13 july 2007 on medically responsible sports practicing (“the decree”).
» Read the rest of this entry «

Where Am I?

You are currently browsing the Belgian Law category at Marinus Vromans.