Made in Belgium: the Red Devils

November 11th, 2018 § 0 comments

Het WK in Rusland

De uitstekende prestaties van het Belgische nationale voetbalteam tijdens het WK van de afgelopen zomer in Rusland zullen u niet ontgaan zijn. Het enthousiasme rond “The Red Devils” gaf de Belgen weer eens het gevoel dat België echt bestaat en dat ze ook samen iets kunnen delen. Waar Vlamingen voorheen de “Rode Duivels” aanmoedigden, moedigden de Franstaligen “Les Diables Rouges” aan, alsof het om 2 verschillende teams zou gaan. Het gebruik van de Engelstalige aanduiding “The Red Devils” overbrugde de verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige voetbalsupporters.

België als meertalig land

In werkelijkheid is België al lang geen samenhangend geheel meer. Door het gebruik van zowel het Frans als het Nederlands in de Belgische staatsstructuur fungeert de Belgische democratie niet of zéér gebrekkig, waardoor beslissingen moeizaam tot stand komen en beleid op lange termijn ontbreekt. Men is er zich in België van bewust dat hier dringend iets aan gedaan moet worden, getuige de titels van een aantal recente publicaties “Superstaat, wat België moet doen om geen failed staat te zijn” door Bart van Craeyenest e.a. en “Belgium een utopie voor onze tijd” van de cultuurfilosoof Philippe Van Parijs. Zo meent Van Parijs, dat België niet zal barsten, omdat de gevolgen daarvan in de door hem besproken scenario’s niet aantrekkelijk zijn, maar dat er dringend wel iets moet gebeuren Hij pleit voor het gebruik in België van de Engelse taal als lingua franca, naast het gebruik van de 3 landstalen. Indien ik van deze ontwikkelingen kennis neem, denk ik aan de, wat mij betreft, volstrekt achterhaalde regelgeving over het gebruik Engelstalige woorden in procedures voor de Belgische rechter.

Het gebruik van Engelse woorden in processtukken voor de Belgische rechter

In internationale verhoudingen zullen alle of vrijwel alle stukken (contracten, brieven, e-mails etc.) tussen partijen vaak in het Engels zijn gesteld. Dienen die Engelstalige stukken dan in de procestaal (Nederlands, Frans of in Eupen zelfs Duits) te worden vertaald? De vertaalkosten zullen de procedure in een aantal gevallen te kostbaar maken. Deze materie wordt geregeld in de “Wet van van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken”. België kent 3 officiële landstalen: het Frans, het Nederlands en het Duits en 4 officiële taalgebieden: het Franse taalgebied, het Nederlandse taalgebied, het Duitse taalgebied en het 2-talige Brusselse taalgebied. Dat betekent, dat de procestaal voor een rechtbank in het Duitse taalgebied (bijv. Rechtbank Eupen) het Duits is, in het Franse taalgebied het Frans, in Vlaanderen het Nederlands en in Brussel, hetzij het Frans, hetzij het Nederlands.

Gebruik van de benaming “The Red Devils” zonder vertaling daarvan in een dagvaarding of conclusie betekent nietigheid van deze stukken.

Ik wil u niet vermoeien met de uitermate ingewikkelde regelgeving over de procestaal voor de rechtbanken in Brussel. Is de procestaal met inachtneming van de toepasselijke regels gekozen, bijv. het Nederlands, dan is het gebruik van enig woord of uitdrukking in een andere taal dan het Nederlands in proceshandelingen (bijv. de dagvaarding of de conclusie) zonder begeleidende vertaling in het processtuk zelf, niet toegelaten en leidt zelfs tot nietigheid ervan.

Zo zou gebruik van de uitdrukking “The Red Devils” in een dagvaarding of conclusie tot nietigheid van deze stukken leiden, tenzij deze benaming voor het Belgische nationale elftal inmiddels in resp. het Franse, Nederlandse of Duitse woordenboek zou zijn opgenomen. Zo was de Latijnse uitdrukking “quod non”, die ook Belgische advocaten graag gebruiken toelaatbaar, omdat deze in het betrokken woordenboek van de procestaal te vinden was. De “overtuigingsstukken” (“producties” in Nederland) zelf hoeven alleen te worden vertaald op verzoek van de wederpartij of van de rechter.

Wijziging procestaalwetgeving?

Door het oprukkende gebruik van het Engels als lingua franca wordt deze vertaalplicht steeds meer als een onnodige last ervaren. Ook zijn Engelse uitdrukkingen niet altijd of moeilijk vertaalbaar. Het lijkt erop dat de Belgische wetgever nu gekozen heeft voor een praktische oplossing. Zij voert een relatieve nietigheid in, in die zin, dat een partij, die zich op nietigheid beroept, daarvoor een belang dient aan te tonen.

Invoering van een Engelstalige rechtbank in Brussel voor België.

Ook België is van plan een Engelstalige rechtbank in te voeren. Dat is zeer wenselijk in de internationale omgeving die Brussel als hoofdstad is. Het Engels (30%) is in Brussel de 2e taal na het Frans en voor het Nederlands (23%). Er gaan zelfs stemmen op om het Engels als vierde taal in te voeren, omdat inmiddels wel duidelijk is, dat België als democratie niet efficiënt kan functioneren zonder het gebruik van een gemeenschappelijke taal. De keuze voor het Engels, die door steeds meer jongeren wordt beheerst, is daarbij een goede keuze. Het mag daarbij gaan om “Europees” Engels. Tenslotte vindt het Engels haar oorsprong bij de Angelen en de Saxen op het Europese continent. Belgische advocaten zullen niet langer opgezadeld worden met een naar mijn mening nodeloze vertaling in de procestaal van Engelse woorden, uitdrukkingen, contractsbepalingen in dagvaardingen en conclusies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What's this?

You are currently reading Made in Belgium: the Red Devils at Marinus Vromans.

meta